Kvinnan som var gift med en varulv

Kvinnan som var gift med en varulv

Pages: 70

Format: Hardcover

Author: Bengt af Klintberg

2.50 of 1

Download PDF

Download ePub

De tjugoåtta folksägnerna är hämtade från Bengt af Klintbergs antologi SVENSKA FOLKSÄGNER, men nu anpassade för barn. Sägnerna är överlag korta, men spännande och ofta drastiska, och är mycket levande återgivna. Alla är de knutna till någon bestämd plats i Sverige Här finns t ex sägnen om hur den kända Hårgadansen kom till. Här finns också en variant på sägnen om Jätten Finn, som här heter Spille i stället. Boken är rikligt illustrerad med svartvita fantasieggnade bilder, där alla de troll, jättar, varulvar, småfolk och djävlar som sägnerna handlar om är avbildade i den ena dramatiska situationen efter den andra. Boken avslutas med kommentarer till de olika sägnernas bakgrund.

0 Share 0 Share 0 Share 0 Share